Dne 23.ledna 2021 se uskuteční 2.zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu.

Vzhledem k vyhlášeným protipandemickým opatřením a návrhu synodní rady, se zasedání konventu uskuteční formou on-line.