V sobotu 4.4. 2020  od 9 hodin se bude v Olomouci, Blahoslavova 1 konat jarní presbyterní konference Moravskoslezského seniorátu, hostem bude ekonom Petr Štulc. Všechny srdečně  zveme!