Zveme Vás na okrskovou presbyterní konferenci, tentokrát do Oder a to na neděli 6.května 2018 ve 14hodin