Farní sbor ČCE v Opavě Vás zve k oslavě 70. výročí založení sboru dne 4. 2. 2018