Evangelický sbor v Krnově Vás srdečně zve na slavnost, při níž bude uveden do služby nový kazatel Štěpán Janča. Instalace se bude konat v neděli 17. října 2021. Více v pozvánce

Srdečně Vás zveme na Konferenci o potenciálu církevních staveb. Původně se měla konat v loňském roce, ale z důvodu protiepidemických opatření se konat nemohla.
Snad všichni přemýšlíme nad tím, jak využít sborové budovy právě v této složité a náročné době. Věříme, že tato konference nám v tomto hledání může být pomocí. Hosté nás jistě budou inspirovat.
Prosíme o nahlášení účasti do 10. října 2021 bratru L. Červenkovi
Více v pozvánce

Zveme Vás srdečně na seniorátní shromáždění Jeronymovy Jednoty 2021, které se bude konat dne 27. června v 8,30 hod. v Hranicích. Více v pozvánce.

Poradní odbor Moravskoslezského seniorátu vás zve na

DUCHOVNÍ POBYT NEJEN PRO PRESBYTERY

17.-.19. září 2021

host: PROF. IVANA NOBLE, PhD.

Dne 23.ledna 2021 se uskuteční 2.zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu.

Vzhledem k vyhlášeným protipandemickým opatřením a návrhu synodní rady, se zasedání konventu uskuteční formou on-line.

V návaznosti na aktuální nařízení Vlády ČR související s protiepidemickými opatřeními se neuskuteční Konference ČCE o potenciálu církevních staveb, které se měla konat v sobotu dne 24. října 2020 v Hodslavicích. Náhradní termín bude včas oznámen. Děkujeme za pochopení.

Zveme Vás srdečně na presbyterní konferenci MSS, které se bude konat v sobotu dne 10. října 202 v Olomouci. Tématem je hospodaření sborů a celé církve. Více v pozvánce.

Zveme Vás srdečně na seniorátní shromáždění Jeronymovy Jednoty 2020, které se bude konat dne 28. června ve Vítkově. Více v pozvánce.

V sobotu 4.4. 2020  od 9 hodin se bude v Olomouci, Blahoslavova 1 konat jarní presbyterní konference Moravskoslezského seniorátu, hostem bude ekonom Petr Štulc. Všechny srdečně  zveme!

Na sobotu 23. listopadu 2019 je svoláno 1. zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu do Farního sboru Český Těšín.

Konvent bude zahájen v 8.30 hod. prezentace je možná od 8.00 hod.

 

Srdečně vás zveme na slavnostní shromáždění k 70. výročí samostatného evangelického sboru v Krnově, které se bude konat dne 13. října v Krnově. Více v pozvánce.

Srdečně zveme kurátory a místokurátory našeho seniorátu ke společnému setkání v Olomouci 5.10. 2019 od 9:30 s hostem Tomášem Fendrychem.

Zveme Vás srdečně na slavnostní shromáždění k 200. výročí otevření a posvěcení kostela v Hodslavicích, které se bude konat dne 22. září v Hodslavicích. Více v pozvánce.

Zveme Vás srdečně na seniorátní shromáždění Jeronymovy Jednoty 2019, které se bude konat dne 30. června v Novém Jičíně. Více v pozvánce.

Dovolujeme si Vás pozvat na Modlitební večer s chválíci skupinkou z Oder, v pátek 29.3. v 17 hodin v Novém Jičíně, více informací v pozvánce

V sobotu 23.3.2019 se bude ve farním sboru Zábřeh konat setkání učitelů nedělních škol MSS. Více níže.

 

Poradní odbor Moravskoslezského seniorátu vás zve na

DUCHOVNÍ POBYT NEJEN PRO PRESBYTERY

29. - 31.3. 2019 - Králíky

Svolání ke 4. zasedání 50. Konventu Moravskoslezského seniorátu - 24. listopadu 2018 v 8:30 ve farním sboru Ostrava (sál Třanovského)

Slavnostní bohoslužby ke 100. výročí ČCE v Olomouci 29.11.2018 v 18 hodin.

Zveme Vás na neděli 14.10., kde bude v Krnově slavnostně do kazatelské služby instalován Martin Litomiský.

Srdečně zveme kurátory a místokurátory našeho seniorátu ke společnému setkání v Olomouci 6.10. 2018 od 9:30 s hostem Pavlem Pokorným.

Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se bude letos konat ve sboru Frýdek Místek 24.6.2018.

Bohoslužby budou v 9.00 hodin a shromáždění JJ bude následovat.

V sobotu 9. června se koná Seniorátní den Moravskoslezského seniorátu v Krnově od 9 hodin, všichni jsou srdečně zváni. Více v pozvánce.

Zveme Vás na okrskovou presbyterní konferenci, tentokrát do Oder a to na neděli 6.května 2018 ve 14hodin

Farní sbor ČCE v Opavě Vás zve k oslavě 70. výročí založení sboru dne 4. 2. 2018

Na sobotu 18. listopadu 2017 je svoláno 3. zasedání 50. konventu MSS do Farního sboru Olomouc. Konvent bude zahájen v 8:30 hodin, prezence možná od 8:00.

Program si můžete prohlédnout 

.

FS ČCE v Ostravě zve na benefiční koncert v neděli 15.10.2017 v 17 hodin - Evangelický Kristův kostel Ostrava, Husovo nám.

Setkání kurátorů a místokurátorů Moravskoslezského seniorátu se bude konat v Přerově dne 4.11.2017 od 9:30 hodin. Hostem bude Roman Mazur. 

Srdečně Vás zveme na seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty, které se uskuteční v neděli 25. června v 9,15 hodin v evangelickém sboru v Hodslavicích. Více informací v pozvánce.

Zúčastněte se tradičního Seniorátního dne všech generací tentokrát v Prostějově, 17. června od 9 hodin. Téma akce - "Přicházení - odcházení" aneb dialog dvou generací

Více o programu naleznete v pozvánce.

V neděli 26.března 2017 budou ke službě Slova a svátostí synodním seniorem Danielem Ženatým ordinováni výpomocní kazatelé:

  • Libuše Palacká
  • Simona Kopecká
  • Noemi Batlová
  • Marie Sléhová
  • Petr Maláč
  • Otmar Humplík

Moravskoslezský seniorátní poradní odbor pro práci s dětmi srdečně zve na setkání učitelů nedělní školy v sobotu 1. dubna v Ostravě ve sboru čce (Husovo nám. 4). S tzv. celostní pedagogikou při výuce náboženství nás seznámí Mgr. Eva Muroňová Ph.D., garant pedagogiky Franze Ketta v České republice.

V neděli 26.února 2017 budou ke službě slova a svátostí synodním seniorem Danielem Ženatým ordinováni výpomocní kazatelé:

  • Jiří Marek
  • Bedřich Marek
  • Jan Dospiva
  • Michael Waloschek.

Poradní odbor MSS pro práci s laiky Vás zve na duchovní víkend pro presbytery, který se bude konat ve dnech 24. - 26. 3. 2017 v Domě sv. Josefa ve Starých Hamrech u Frýdku-Místku. Program připravila paní Eva Muroňová z Ostravy.

2. zasedání 50. konventu MSS se bude letos konat v Opavě v sobotu 5. listopadu 2016 od 9.00 hodin.

V sobotu 8. října 2016 od 9.30 hodin se bude v olomouckém sboru konat setkání kurátorů Moravskoslezského seniorátu. Hostem bude synodní kurátor Ing. Vladimír Zikmund.

Srdečně Vás zveme na slavnostní bohoslužby, při nichž budou synodním seniorem Mgr. Danielem Ženatým a synodním kurátorem Českobratrské církve evangelické Ing. Vladimírem Zikmundem pověřeni do kantorské služby absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie.

Bohoslužby začínají ve 14 hodin.

Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se v tomto roce bude konat v evangelickém sboru v Krnově v neděli 26.6.2016.

Bohoslužby začínají v 9,45 hodin

Shromáždění JJ bude následovat po skončení bohoslužeb.

"Seniorátní den" s názvem OTEVŘENÁ CÍRKEV se uskuteční v neděli 18. června 2016 v Zábřehu na Moravě. Hostem bude Mgr. Radim Žárský farář ze Semonic u Jaroměře.

Odpoledne budou semináře a také bohoslužba s přímluvnými modlitbami ve stylu Taizé.

Okrsková presbyterní konference hanáckého a šumperského okrsku se bude konat v sobotu 9. dubna 2016 v Hrabové.

Čas je poněkud nezvyklý, ale je v tom jistý záměr.

Chceme tuto konferenci zaměřit na zkušenost s kursem alfa, který probíhal v zábřežském sboru. Nejde o teorii, ale prožití takového kursu na vlastní kůži.

se bude konat v evangelickém kostele v Olomouci(ul. Blahoslavova 916/1) v neděli 8. května 2016 ve 14:30 hod.

Na programu zazní varhanní a vokální hudba autorů z různých období.

V sobotu 2. dubna 2016 od 9.30 hodin se v Prostějově /U Kalicha 1/ bude konat seniorátní setkání učitelů nedělních škol. Hostem bude s. farářka Jana Hofmanová.

Rozloučení s br. farářem Lubomírem Hánou

V sobotu 12. března 2016 jsme se v evangelickém kostele v Ostravě rozloučili s bratrem farářem Lubmírem Hánou, který zemřel 11.1.2016 ve věku 93 let. Vzpomínáme na něho s vděčností za jeho službu v církvi i jinde.

V neděli 21. 2. 2016 se v Přerově uskuteční pověření nového seniorátního výboru. Vykoná je synodní senior Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund. Zároveň bude pověřen k práci pro další období SOM – Seniorátní odbor mládeže.