Správní orgán seniorátu, do jeho působnosti náleží jednat a usnášet se o všech věcech seniorátu, které nejsou výslovně přikázány podle Církevního zřízení konventu nebo seniorovi.

Seniorovi přísluší zejména dohled na sbory a církevní pracovníky seniorátu a pastorační péče o sbory.

Sídlem seniorátu je sbor, v němž senior působí jako kazatel.

Seniora zastupuje v jeho povinnostech jím pověřený náměstek a podle jeho pokynů se s ním dělí o práci. Zastupováním může senior pověřit též kteréhokoliv člena seniorátního výboru podle jeho způsobilosti.

 

Složení seniorátního výboru po volbách na 1. zasedání 50. konventu MSS v Přerově pro období 1.1.2016 - 31.12.2021:

 

 SENIOR

 Marek Zikmund

 Přerov

 do 2021

 1. náměstek

 Jan Lukáš

 Olomouc

 do 2021

 2. náměstek

 Pavel Prejda

 Nový Jičín

 do 2021

 1. náhradník

 Mojmír Blažek

 Český Těšín

 do 2021

 2. náhradník

 Vlastislav Stejskal

 Zábřeh

 do 2021

 SENIORÁTNÍ KURÁTOR

 Noemi Batlová

 Olomouc

 do 2021

 1. náměstek

 Simona Kopecká

 Opava

 do 2023

 2. náměstek

 Jiří Marek

 Krnov

 do 2023

 1. náhradník

 Libuše Palacká

 Hodslavice

 do 2021

 2. náhradník

 Zdeňka Formánková

 Vítkov

 do 2021

 

Seniorátní pracovníci:

Seniorátní farář: Otakar Mikoláš / úvazek 30% / do 31.12.2021

Seniorátní pastorační pracovnice pro mládež: Alena Zapletalová /úvazek 100% / do 31.12.2020