Seniorátní shromáždění volené na čtyřleté funkční období. Rozhoduje o zásadních věcech v seniorátu.

Členy konventu jsou: (1) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu; (2) všichni faráři samostatně spravující sbory seniorátu a jáhnové administrovaných sborů; (3) ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství; (4) kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství; (5) členové seniorátního výboru. V čele konventu je čtyřčlenné předsednictvo, tvořené dvěma faráři/jáhny a dvěma presbytery.

Konvent volí seniorátní výbor, poslance na synod a jejich náhradníky, členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady, členy a náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, poslance seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty a seniorátní kazatele. Konvent se usnáší o návrzích na synod.

 

Členové  předsednictva 51. konventu MSS

Lubomír Červenka předseda, farář, Hodslavice
Jakub Pavlús farář, Šumperk
Jana Grollová laik, Ostrava
Michael Waloschek laik, Ostrava

 

Zápisy z 51. konventu MSS

 

Členové předsednictva 50. konventu:

  • Antonín Plachý (předseda, presbyter),
  • Štěpán Janča (farář)
  • František Hruška (farář)
  • Jan Matějka (presbyter)

 

 Zápisy z 50. konventu MSS

 

Zvolení synodálové na období 2016-2019:

Virilní členové synodu: 

farář

Marek Zikmund (senior), Přerov

náhradník

Jan Lukáš, Olomouc

laik

Noemi Batlová (seniorátní kurátorka), Olomouc

náhradník

Simona Kopecká, Opava

 

Zvolení konventem:

1. farář

Mojmír Blažek, Český Těšín

2. farář

Vlastislav Stejskal, Zábřeh

1. náhradník

Pavlína Lukášová, Hranice

2. náhradník

Jana Rumlová, Šternberk

1. laik

Jana Grollová, Ostrava

2. laik

Simona Kopecká, Opava

1. náhradník

Michael Waloschek, Ostrava

2. náhradník

Dan Ryšavý, Prostějov