Posláním Jeronýmovy jednoty je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních budov. Činnost Jeronýmovy jednoty se řídí Statutem Jeronýmovy jednoty. Práci Jeronýmovy jednoty na úrovni farních sborů zajišťuje staršovstvo sboru. V rámci seniorátu působí tříčlenné představenstvo, které organizuje sbírku darů, svolává seniorátní shromáždění JJ a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů.

Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty MSS pracuje ve složení:

Pavel Prejda (předseda, člen vyslaný seniorátním výborem),

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pavel Sťahel a Tomáš Kudělka (konventem MSS zvolení členové).

Náhradníky jsou Hana Honsnejmanová a Zdeňka Formánková.

Funkční období volených členů i náhradníků trvá do r. 2019.

Žádosti sborů projedná seniorátní představenstvo JJ a připraví návrh rozdělení darů, který předloží k rozhodnutí seniorátnímu shromáždění JJ. To je tvořeno volenými zástupci sborů seniorátu, rozhoduje hlavně o naléhavosti předložených stavebních projektů a rozděluje jednu třetinu sbírky darů v seniorátu na pomoc sborům. Současně rozhoduje, které žádosti sborů budou předloženy ústřednímu shromáždění JJ, jež rozhoduje o rozdělení dvou třetin sbírky darů a o přidělení Hlavního daru lásky/ sbírka na Hod Boží velikonoční/.

Více o JJ na:

www.e-cirkev.cz