This album doesn't contain any items

Rozloučení s br. farářem Lubomírem Hánou

V sobotu 12. března 2016 jsme se v evangelickém kostele v Ostravě rozloučili s bratrem farářem Lubmírem Hánou, který zemřel 11.1.2016 ve věku 93 let. Vzpomínáme na něho s vděčností za jeho službu v církvi i jinde.

16.9.1922 – narození (Střílky u Kroměříže)

2.5.1951 – ordinace

1951-1952 – vikář ve Vsetíně Horním sboru

1952-1953 – vikář ve Leskovci

1954 – vikář ve Zlíně

1954-1965 – farář ve Zlíně

1965-1986 – farář ve Veselí

1986 – odchod do důchodu

1987-2015 – v důchodu v Ostravě (výpomocný kazatel v Ostravě, v Ostravě-Vítkovicích, varhaník do roku 2013)